Veam Ben

VEAM BEN VB160-1350KG

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Dưới 1.2 Tấn
Đặt xe

VEAM BEN VB200

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Từ 1.5 Tấn-2.5 Tấn
Đặt xe

VEAM BEN VB350-3490KG

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Từ 3.5 Tấn-5 Tấn
Đặt xe

VEAM VB 100-990KG

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Dưới 1.2 Tấn
Đặt xe

VEAM VB650- 6315KG

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Từ 5 Tấn-10 Tấn
Đặt xe

Xe Ben Veam VB750 7T2

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Từ 5 Tấn-10 Tấn
Đặt xe