TMT 1 CẦU

BEN ZB5010D 990KG

Giá: Liên hệ
Đặt xe

XE BEN KC103850D

Giá: Liên hệ
Đặt xe

XE BEN KC7050D

Giá: Liên hệ
Đặt xe

XE BEN ST10580D

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Từ 5 Tấn-10 Tấn
Đặt xe

XE BEN ST11895D

Giá: Liên hệ
Đặt xe

XE BEN TMT ST8565D

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Từ 5 Tấn-10 Tấn
Đặt xe

XE BEN TMT ZB5010D

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Dưới 1.2 Tấn
Đặt xe

XE BEN TMT ZB5024D

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Từ 1.5 Tấn-2.5 Tấn
Đặt xe

XE BEN TMT ZB5035D

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Từ 3.5 Tấn-5 Tấn
Đặt xe

XE BEN TMT ZB5035D PHANH HƠI

Giá: Liên hệ
  • Tải trọng: Từ 3.5 Tấn-5 Tấn
Đặt xe