XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT

Kính Chào Quý Khách Đến Với Website Của Chúng Tôi ,Mọi Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ Qua Hotline : 0907.60.90.36 ( Trường Xuân )

Tổ 20 - QL1- Khóm Đông Thuận - P. Đông Thuận - TX Bình Minh - Vĩnh Long

support

Ototruongxuan68@gmail.com

0907 . 609 . 036

Giỏ hàng

0 sản phẩm

Liên hệ
XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT

Xe Tải ISUZU Ginga370 Thùng Bạt

Xe Tải ISUZU Ginga370 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Động cơ: 6UZ1-TCG51/ ISUZU

Kích thước: 12.180x2.500x3.640

Xe Tải ISUZU FTR160SL4 Thùng Bạc

Xe Tải ISUZU FTR160SL4 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 5600kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: 11.900 x 2.465 x 2.780

Xe Tải ISUZU FTR160L4 Thùng Kín

Xe Tải ISUZU FTR160L4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 5350kg

Động cơ: Isuzu HK1-TCG40

Kích thước: 11.600 x 2.465 x 2.780

Xe Tải ISUZU FN129AL-E5 Thùng Kín

Xe Tải ISUZU FN129AL-E5 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3450kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: 8.900 x 2.180 x 2.500

Xe Tải ISUZU FN129L Thùng Kín

Xe Tải ISUZU FN129L Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 4595kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: 8900 x 2350 x 3400

Xe Tải ISUZU FN129M Thùng Kín

Xe Tải ISUZU FN129M Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3200kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: '7.940 x 2.180 x 2.500

Xe Tải ISUZU FG120L Thùng Bạc

Xe Tải ISUZU FG120L Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Động cơ: 4HK1-TCG40

Kích thước: 8.920 x 2.360 x 3.240

Xe Tải ISUZU KR750L4 Thùng Kín

Xe Tải ISUZU KR750L4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2150kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 6.750x 2.130 x 2.300

Xe tải ISUZU NK650SL Thùng Lửng

Xe tải ISUZU NK650SL Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2000kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 6.900 x 1.960 x 2.230

Xe tải ISUZU  NK550SL Thùng Chở Xe Máy

Xe tải ISUZU NK550SL Thùng Chở Xe Máy

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2100kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 7.800 x 1.960 x 2.180

Xe tải ISUZU NK490SL Thùng Lửng

Xe tải ISUZU NK490SL Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2100kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 7.800 x 1.960 x 2.180

Xe tải ISUZU NK650L Thùng Lửng

Xe tải ISUZU NK650L Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2000kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 5.860 x 1.960 x 2.200

Xe Tải Vĩnh Phát NK490LL thùng dài Lửng

Xe Tải Vĩnh Phát NK490LL thùng dài Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 1900kg

Động cơ: ISUZU 4JB1CN

Kích thước: 7960 x 2140 x 2980

Xe Tải Isuzu NK550L - 2T4 Thùng Lửng

Xe Tải Isuzu NK550L - 2T4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 1950kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 5.860 x 1.960 x 2.180

Xe Tải Isuzu NK490L - 2T4 Thùng lửng dài

Xe Tải Isuzu NK490L - 2T4 Thùng lửng dài

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2450kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 5.300x1.960x2.180

Xe tải Isuzu NK470L Thùng Lửng

Xe tải Isuzu NK470L Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 1950kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 5.900 x 1.960 x 2.230

Xe Tải ISUZU Ginga370 Thùng Kín

Xe Tải ISUZU Ginga370 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Động cơ: 6UZ1-TCG51/ ISUZU

Kích thước: 12.180x2.500x3.640

Xe Tải ISUZU FTR160SL4 Thùng Kín

Xe Tải ISUZU FTR160SL4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 5350kg

Động cơ: Isuzu HK1-TCG40

Kích thước: 11.600 x 2.465 x 2.780

Xe Tải ISUZU FTR160L4 Thùng Bạc

Xe Tải ISUZU FTR160L4 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 5350kg

Động cơ: Isuzu HK1-TCG40

Kích thước: 11.600 x 2.465 x 2.780

Xe Tải ISUZU FN129AL-E5 Thùng Bạc

Xe Tải ISUZU FN129AL-E5 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3450kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: 8.900 x 2.180 x 2.500

Xe Tải ISUZU FN129L Thùng Bạc

Xe Tải ISUZU FN129L Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 4595kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: 8900 x 2350 x 3400

Xe Tải ISUZU FN129M Thùng Bạc

Xe Tải ISUZU FN129M Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3200kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: '7.940 x 2.180 x 2.500

Xe Tải ISUZU FG120L Thùng Kín

Xe Tải ISUZU FG120L Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Động cơ: 4HK1-TCG40

Kích thước: 8.920 x 2.360 x 3.240

Xe Tải ISUZU KR750L Thùng Lửng

Xe Tải ISUZU KR750L Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2150kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 6.750x 2.130 x 2.300

Xe tải ISUZU NK650SL Thùng Kín

Xe tải ISUZU NK650SL Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2000kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 6.900 x 1.960 x 2.230

Xe tải ISUZU NK550SL Thùng Lửng

Xe tải ISUZU NK550SL Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2100kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 7.800 x 1.960 x 2.180

Xe tải ISUZU NK490SL Thùng Bạc

Xe tải ISUZU NK490SL Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2100kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 7.800 x 1.960 x 2.180

Xe tải ISUZU NK650L Thùng Bạc

Xe tải ISUZU NK650L Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2000kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 5.860 x 1.960 x 2.200

Xe Tải Vĩnh Phát NK490LL thùng Bạc

Xe Tải Vĩnh Phát NK490LL thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 1900kg

Động cơ: ISUZU 4JB1CN

Kích thước: 7960 x 2140 x 2980

Xe Tải Isuzu NK550L - 2T4 Thùng Bạc

Xe Tải Isuzu NK550L - 2T4 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 1950kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 5.860 x 1.960 x 2.180

Xe Tải Isuzu NK490L - 2T4 Thùng Bạc

Xe Tải Isuzu NK490L - 2T4 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2450kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 4370 x 1820 x 625/1870

Xe tải Isuzu NK470L Thùng Bạc

Xe tải Isuzu NK470L Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 1950kg

Động cơ: 4JB1-CN

Kích thước: 5.900 x 1.960 x 2.230

Xe Tải ISUZU Ginga370 Thùng Đông Lạnh

Xe Tải ISUZU Ginga370 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Động cơ: 6UZ1-TCG51/ ISUZU

Kích thước: 12.180x2.500x3.640

Xe Tải ISUZU FTR160SL4 Thùng Lửng

Xe Tải ISUZU FTR160SL4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 5350kg

Động cơ: Isuzu HK1-TCG40

Kích thước: 11.600 x 2.465 x 2.780

Xe Tải ISUZU FTR160L4 Thùng Lửng

Xe Tải ISUZU FTR160L4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 5350kg

Động cơ: Isuzu HK1-TCG40

Kích thước: 11.600 x 2.465 x 2.780

Xe Tải ISUZU FN129AL-E5 Thùng Lửng

Xe Tải ISUZU FN129AL-E5 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3450kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: 8.900 x 2.180 x 2.500

0
Zalo
Hotline