XE TẢI ISUZU

Kính Chào Quý Khách Đến Với Website Của Chúng Tôi ,Mọi Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ Qua Hotline : 0907.60.90.36 ( Trường Xuân )

Tổ 20 - QL1- Khóm Đông Thuận - P. Đông Thuận - TX Bình Minh - Vĩnh Long

support

Ototruongxuan68@gmail.com

0907 . 609 . 036

Giỏ hàng

0 sản phẩm

Liên hệ
XE TẢI ISUZU

Xe Tải Isuzu FVMTE4 Mui Bạc bửng nhôm

Xe Tải Isuzu FVMTE4 Mui Bạc bửng nhôm

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 8805kg

Động cơ: 6HK1E4SC

Kích thước: 9980 x 2500 x 3520 mm

Xe Tải Isuzu FVRUE4 Thùng Kín

Xe Tải Isuzu FVRUE4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 7305kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 11810 x 2500 x 3550 mm

Xe Tải Isuzu FVRSE4 Thùng Lửng

Xe Tải Isuzu FVRSE4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 5375kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 10460 x 2485 x 2880

Xe Tải Isuzu FVRQE4 Thùng Bạc

Xe Tải Isuzu FVRQE4 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 6205kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 7250 x 2350 x 735/2150 mm

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 Thùng Kín

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 4755kg

Động cơ: 4HK1E4CC

Kích thước: 6620 x 2330 x 2060

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 Thùng Bạc

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3815kg

Động cơ: 4HK1E4NC

Kích thước: 8050 x 2240 x 3170mm

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 Thùng Bạc

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3815kg

Động cơ: 4JJ1E4NC

Kích thước: 5160 x 2120 x 670/1900

Xe Tải Isuzu NMR77EE4 Thùng Bạc

Xe Tải Isuzu NMR77EE4 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 1920kg

Động cơ: 4JH1E4NC

Kích thước: 4920 x 1850 x 2195

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 Thùng Bạc

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2455kg

Động cơ: 4JH1E4NC

Kích thước: 6130 x 1875 x 2760

Xe Tải Isuzu QKRF77E4 Thùng Bạc 1,4T

Xe Tải Isuzu QKRF77E4 Thùng Bạc 1,4T

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2595kg

Động cơ: 4JH1E4NC

Kích thước: 5390 x 1860 x 2890 mm

Xe Tải Isuzu FVMTE4 Thùng Kín

Xe Tải Isuzu FVMTE4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 8805kg

Động cơ: 6HK1E4SC

Kích thước: 9980 x 2500 x 3520 mm

Xe Tải Isuzu FVRUE4 Mui Bạc

Xe Tải Isuzu FVRUE4 Mui Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 7305kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 11810 x 2500 x 3550 mm

Xe Tải Isuzu FVRSE4 Thùng Kín

Xe Tải Isuzu FVRSE4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 7205kg

Động cơ: HK1E4NC

Kích thước: 10550 x 2500 x 3670 mm

Xe Tải Isuzu FVRQE4 Thùng Kín

Xe Tải Isuzu FVRQE4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 6205kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 7250 x 2350 x 735/2150 mm

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 Thùng Bạc

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 Thùng Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 4205kg

Động cơ: 4HK1E4CC

Kích thước: 8680 x 2500 x 3260mm

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 Thùng Kín

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3815kg

Động cơ: 4HK1E4NC

Kích thước: 8110 x 2250 x 3150 mm

Xe  Tải Isuzu NPR85KE4 Thùng Kín

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3405kg

Động cơ: 4JJ1E4NC

Kích thước: 5150 x 2070 x 1890 mm

Xe Tải Isuzu NMR77EE4 Thùng Kín

Xe Tải Isuzu NMR77EE4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 1920kg

Động cơ: 4JH1E4NC

Kích thước: 4920 x 1850 x 2195

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 Thùng Kín

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2455kg

Động cơ: 4JH1E4NC

Kích thước: 6130 x 1875 x 2760

Xe Tải Isuzu QKRFE4 Thùng Kín 1,4T

Xe Tải Isuzu QKRFE4 Thùng Kín 1,4T

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2595kg

Động cơ: 4JH1E4NC

Kích thước: 5390 x 1860 x 2890 mm

Xe Tải Isuzu FVMTE4 Thùng Đông Lạnh

Xe Tải Isuzu FVMTE4 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 8805kg

Động cơ: 6HK1E4SC

Kích thước: 9980 x 2500 x 3520 mm

Xe Tải Isuzu FVRUE4 Thùng Bảo Ôn

Xe Tải Isuzu FVRUE4 Thùng Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 7305kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 11810 x 2500 x 3550 mm

Xe Tải Isuzu FVRSE4 Thùng Bảo Ôn

Xe Tải Isuzu FVRSE4 Thùng Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 7205kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 10550 x 2500 x 3670 mm

Xe Tải Isuzu FVRQE4 Thùng Lửng

Xe Tải Isuzu FVRQE4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 6005kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 9890 x 2470 x 2815 mm

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 Mui Bạc Bửng nâng

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 Mui Bạc Bửng nâng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 4555kg

Động cơ: 4HK1E4CC

Kích thước: 8630 x 2500 x 3300 mm

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 Thùng Kín Gắn Bửng Nâng

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 Thùng Kín Gắn Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 4010kg

Động cơ: 4HK1E4NC

Kích thước: 8060 x 2255 x 3150 mm

Xe  Tải Isuzu NPR85KE4 Thùng Lửng

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3110kg

Động cơ: 4JJ1E4NC

Kích thước: 7040 x 2255 x 2300 mm

Xe Tải Isuzu NMR77EE4 Thùng Lửng

Xe Tải Isuzu NMR77EE4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 1920kg

Động cơ: 4JH1E4NC

Kích thước: 4920 x 1850 x 2195

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 Bửng Nâng

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2455kg

Động cơ: 4JH1E4NC

Kích thước: 6130 x 1875 x 2760

Xe Tải Isuzu QKRF77E4 Thùng Lửng 1,4T

Xe Tải Isuzu QKRF77E4 Thùng Lửng 1,4T

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 2310kg

Động cơ: 4JH1E4NC

Kích thước: 3580 x 1750 x 480/---

Xe Tải Isuzu FVMTE4 Thùng Kín Bửng Nâng

Xe Tải Isuzu FVMTE4 Thùng Kín Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 8805kg

Động cơ: 6HK1E4SC

Kích thước: 9980 x 2500 x 3520 mm

Xe Tải Isuzu FVRUE4 Thùng Kín Bửng Nâng

Xe Tải Isuzu FVRUE4 Thùng Kín Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 7305kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 11810 x 2500 x 3550 mm

Xe Tải Isuzu FVRSE4 Thùng Mui Bạc

Xe Tải Isuzu FVRSE4 Thùng Mui Bạc

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 6855kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 10430 x 2500 x 3600 mm

Xe Tải Isuzu FVRQE4 Thùng Bảo Ôn

Xe Tải Isuzu FVRQE4 Thùng Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 7005kg

Động cơ: 6HK1E4NC

Kích thước: 9540 x 2500 x 3780 mm

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 Thùng Kín Bửng nâng

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 Thùng Kín Bửng nâng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 4755kg

Động cơ: 4HK1E4CC

Kích thước: 6620 x 2330 x 2060mm

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 Thùng Lửng

Xe Tải Isuzu NQR75ME4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay

Tải trọng: 3255kg

Động cơ: 4HK1E4NC

Kích thước: 8020 x 2230 x 2480 mm

0
Zalo
Hotline